Koło Łowieckie Bóbr

Logowanie

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Walne Zgromadzenie członków KŁ Bóbr nr 102 w Warszawie

odbędzie się w dniu 24.10.2020 o godzinie 11:15.

(UWAGA! NOWE MIEJSCE – Warszawa ulica Poligonowa 32)

Zarząd KŁ „Bóbr”