Koło Łowieckie Bóbr

Kryteria odstrzału

Nowe kryteria selekcji rogaczy 2018  opublikowane przez PZŁ ZO w Olsztynie.