Koło Łowieckie Bóbr

Historia

Koło Łowieckie „Bóbr” nr 102 w Warszawie

 

            W połowie 1955 roku dziewięcioosobowa grupa organizacyjna zarejestrowała się jako Koło Łowieckie nr 69 przy Ministerstwie Materiałów Budowlanych w Warszawie.  Polowanie zbiorowe w dniu 3 listopada 1955 roku uznano za datę inaugurującą działalność łowiecką Koła.

 

Obwody

 Niebawem gospodarowano na czterech obwodach, a po podziale Koła na dwa, od 1962 roku –dzierżawiono dwa obwody łowieckie. W dziesiątą rocznicę istnienia Koło zrzeszało  31 myśliwych, dzierżawiło cztery obwody polno-leśne o łącznej powierzchni   15 tysięcy ha. W 1973 roku Koło uzyskało obwód leśny nr 10, dawniej nr 64, o powierzchni prawie 9 tysięcy ha, w nadleśnictwie Klosnowo, aktualnie Nadleśnictwo Rytel w Borach Tucholskich. Po przyłączeniu większości tego obwodu do Tucholskiego Parku Narodowego w 1997 roku, pozostałe, ok. 3,4 tysiąca ha, staraniem Zarządu Koła, zamieniono na obwód łowiecki nr 5 obecnie nr 200,  w Nadleśnictwie Przymuszewo –RDLP w Toruniu.

  

Patron „Bóbr”

 Od powstania, aż do 1996 roku Koło działało pod patronatem i używało nazwy „przy Ministerstwie Budownictwa”. Od 1997 zmieniono nazwę na Koło  Łowieckie „Bóbr”  co kojarzyło się z tym inteligentnym budowniczym, a także z czynnym udziałem w udanej introdukcji bobra w obwodzie nr 10 w Borach Tucholskich. Co za tym idzie od 1998 roku przyjęto plastyczny wizerunek bobra jako znaczek- symbol  Koła.

Na skutek likwidacji resortu budownictwa, po staraniach aktywnych kolegów  i Zarządu Koła, począwszy od 1996, nawiązano bliską współpracę z Energopol Trade S.A. w Warszawie. Zaowocowało to umową o współpracy, sponsoringiem, użyczeniem pomieszczenia na siedzibę Zarządu Koła i dodatkowym obwodem łowieckim nr 183, obecnie nr 319, na Warmii.

 

Sukcesy łowieckie

 W ponad półwiekowej historii, myśliwi naszego Koła polowali na dzierżawionych obwodach na łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, tchórze, jenoty, piżmaki, norki amerykańskie, zające, dzikie króliki, bażanty, kuropatwy, dzikie gęsi, kaczki, łyski, słonki, gołębie grzywacze, bataliony, cietrzewie, jarząbki i czaple siwe.
W sumie więc nasi myśliwi mieli możliwość polowania na 25 gatunków zwierzyny łownej.

Za wieloletnią aktywną działalność łowiecką, a szczególnie hodowlaną –dzikie kaczki, bażanty, bobry – w 1985 roku Polski Związek Łowiecki odznaczył Koło Złotym Medalem  Zasługi Łowieckiej. Odznaczenia łowieckie otrzymało także, wielu zrzeszonych w naszym Kole myśliwych.

            Ponadto, przez ponad 30 lat, Koło szczyciło się czynną i efektywną działalnością kynologiczną, zrzeszając w swoim gronie znanych organizatorów, sędziów międzynarodowych i hodowców – posiadaczy sławnych czempionów, jak koledzy: Eugeniusz  Loret (sędzia), Edwin Rozłubirski (sędzia i wieloletni prezes Związku Kynologicznego), Tadeusz Starostka (sędzia), Tadeusz Chwalibóg (sędzia) , ksiądz Benedykt Gierszewski –założyciel Klubu Posokowca w Polsce i inni. Tradycję hodowców psów myśliwskich kontynuują dziś Koledzy: Waldemar Adamczyk, Tomasz Szozda, Robert Głowacki.

            Sukcesy łowieckie wypracowało grono szczególnie zaangażowanych działaczy Koła, z których trzynastu było prezesami Zarządu:  Jerzy Grzymek, Mieczysław Mitelski, Fryderyk Topolski, Tadeusz Starostka, Józef Murkowski, Zbigniew Grela, Andrzej  Szozda, Edwin Rozłubirski, Janusz Górzny, Eugeniusz Wawrzyniak, Aleksander Kopeć, Janusz Zieńczyk, Jacek Cis-Bankiewicz; czterech łowczymi: Eugeniusz Loret (przez 35 lat), Aleksander Kopeć (przez 15 lat), Ryszard Rulak, Tomasz Szozda; szesnastu sekretarzami: Czesław  Stępkiewicz, Czesław Lickiewicz, Józef Murkowski, Zenon Brodowicz, Jerzy Arendarski, Andrzej Grabiński, Michał Iszkowski, Stanisław Dryjański, Jacek Cis-Bankiewicz, Andrzej Szozda, Jan Kapusta, Wojciech Pletkus, Robert Głowacki, Tomasz Szozda, Jerzy Głuchowski, Zbigniew Mentrak; dwunastu skarbnikami: J. Romański, Adam Zamorski, S. Ścibor, Andrzej Styrczula, Jan Kapusta, Zbigniew Cis-Bankiewicz, Bronisław Starnawski, Zdzisław Olakowski, Jerzy Lachowski, Zenon Brodowicz, Janusz Zieńczyk, Józef Mianowski. Komisji Rewizyjnej przewodniczyli: Józef Dackiewicz, Marian Zarychta, Bronisław Starnawski, Andrzej Myrcha, Stefan Paszkowiak, Wojciech Jurkiewicz, Janusz Smoleń, Eugeniusz Wawrzyniak.

            Znaczne osiągnięcia łowieckie i czynny udział w ochronie przyrody na dużym areale dzierżawionych, dobrze urządzonych obwodów łowieckich to duma Koła. Wypracowali  je koledzy – zaangażowani społecznicy, liczni gospodarze i strażnicy obwodów, oraz zaprzyjaźniona młodzież szkolna. Wysoko cenimy życzliwą współpracę ze strony władz  i społeczności terenowej, leśników, a także działaczy Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Współpraca z dziećmi i młodzieżą

Do dobrej tradycji Koła należy utrzymywana w ciągu wielu lat współpraca  z młodzieżą. Oto przykłady z ostatnich lat:

W latach 2001-2002 kolega Zenon Brodowicz, wówczas członek Zarządu, wraz z prezesem Koła „Ogar” w Sułkowicach –kolegą Franciszkiem Szydełko, przeprowadzili cykl prelekcji           i pokazów filmowych w szkołach –na terenach obwodów dzierżawionych przez nasze Koło. Spotkania takie odbyły się w szkołach   w Przymuszewie (obw.nr 5), obecnie nr 200, Treblince (obw.nr 191) i Maciejowicach (obw.nr 523).

W 2009 roku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach zgłosiło swój udział w akcji „Łowca Polskiego” –„Ożywić Pola” –Rok Zająca. Koordynatorami akcji byli: Pani Marta Kujawa –ze strony szkoły i kolega Tomasz Szozda z naszego Koła.

Odbyło się wiele zajęć terenowych i pogadanek przy ognisku na temat współczesnego łowiectwa, ochrony i potrzeb środowiska, omówiono tematy związane z presją drapieżników na gatunki zwierzyny drobnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematów powiązanych tytułowym zającem, takich jak: bytowanie, potrzeby środowiskowe i pokarmowe, tropy  i zwyczaje. W spotkaniach wzięły udział  dzieci w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym      i młodzież gimnazjalna.

W pierwszym roku uczestnictwa w akcji „Ożywić Pola” –Rok Zająca, maciejowickie gimnazjum uplasowało się  wśród laureatów, jednocześnie w konkursie plastycznym zajmując I miejsce uhonorowane pucharem. W „Roku Sarny” -2010/11 gimnazjum zajęło już I miejsce w kraju w kategorii szkół ponadpodstawowych. Zwyciężyli także koordynatorzy –Pani Marta Kujawa i kolega Tomasz Szozda.

Młodzież maciejowicka nadal uczestniczy w akcji, w tym roku zainteresowaniem cieszy się kaczka. Tworzone są remizy śródpolne, budowane paśniki i budki dla kuropatw,  a w  związku z „Rokiem Kaczki” dzieci wyplotły i rozstawiły 21 koszy lęgowych.

W latach 2010-2012 w naszym pomorskim obwodzie odbywały się zajęcia  dla młodzieży ze szkoły w Brusach, połączone z wizytą w lesie,  w której aktywnie uczestniczyli członkowie naszego koła kolega Waldemar Adamczyk oraz kolega  Marek Skórczewski. Prelekcja na temat łowiectwa i ochrony przyrody , zakończona przy ognisku i pieczonej kiełbasce,  pozostawiła u młodych ludzi niezapomniane wspomnienia.

W sezonach  2012/13 i  2013/14 kontynuowaliśmy współpracę z młodzieżą z maciejowickiego Gimnazjum. Powstały kolejne remizy, uczniowie nadal dokarmiają zwierzynę, budują budki, tym razem dla naszego obw. 292 Korytnica.  Kol. Tomasz Szozda kontynuuje zajęcia lekcyjne w szkole i w terenie. Młodzież wraz z naszym Kołem zorganizowała w Maciejowicach festyn w związku z Rokiem Kaczki w ramach akcji „Ożywić Pola”. W obecności lokalnych władz, zaproszonych gości

 i mieszkańców występowały dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Były więc występy, rozmaite konkursy, m.in. kulinarny na najsmaczniej przyrządzoną potrawę z kaczki, Pokaz psów myśliwskich, pokaz sokolniczy. 

Nasze Koło w podziękowaniu za wysiłki sfinansowało wyjazd w Bieszczady  dla młodzieży zaangażowanej w Akcję.

Rok 2013 przyniósł kolejny sukces w Akcji Ożywić Pola. Gimnazjum zajęło II miejsce w klasyfikacji generalnej i zwyciężyło wśród szkół ponadpodstawowych. Koordynatorzy p. Marta Kujawa i kol. Tomas Szozda znaleźli się wśród wyróżnionych.

Pani Marta Kujawa na wniosek Walnego Zgromadzenia naszego Koła została odznaczona Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa. Odznaczenie wręczył na terenie szkoły podczas uroczystości zakończenia „Roku Kaczki” przedstawiciel Zarządu okręgowego PZŁ w Siedlcach kol. Eugeniusz Ochnio.

Kolejne odznaczenie, tym razem Za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Siedleckiego otrzymała p. Marta

17 listopada 2013r podczas obchodów okręgowych 90-Lecia PZŁ w Siedlcach.

Obecnie przygotowujemy się wraz z gimnazjalistami do kolejnej edycji „Akcji Ożywić Pola”.

 

Czasy współczesne

 Aktualnie Koło liczy 88 członków i gospodaruje na trzech obwodach łowieckich polno-leśnych i dwóch leśnych, o łącznej powierzchni 29,5 tysiąca ha, tj. Maciejowice, Treblinka, Korytnica, Muszaki i Przymuszewo.

 

Historia strzelectwa w naszym Kole

 

Myśliwi z „Bobra” są obecni na strzelnicach myśliwskich od początków istnienia Koła. Od dwudziestu z górą lat organizowane są obowiązkowe coroczne spotkania członków na strzelnicy, gdzie odbywają się szkolenia strzeleckie, przystrzelanie i sprawdzian broni kulowej. Zaliczenie sprawdzianu warunkuje uzyskanie odstrzału na zwierzynę grubą w danym sezonie polowań.

 Odbywają się doroczne zawody Koła o Puchar Przechodni z udziałem zaproszonych gości. Koło w tym zakresie współpracuje i jest wspierane przez Zarząd Okręgowy PZŁ, a w zawodach i szkoleniach uczestniczą doświadczeni sędziowie i instruktorzy Zrzeszenia . Zarząd Koła wspiera organizacyjnie i finansowo wszystkie inicjatywy w tym zakresie. Spotkania Koła Bóbr , ( którego obwody położone są w odległości nawet ok. 500 km od siebie ) spełniają znakomitą rolę integracyjną. Uczestniczą w nich zaproszeni goście i panuje wspaniała atmosfera.

Już w 1994 roku Łowiec Polski zamieścił relację z zawodów pod tytułem: „Koło Łowieckie Bóbr Strzela” (cyt.):
… Zawody odbyły się w konkurencji krąg i oś myśliwska. Wzięło w nich udział 15 myśliwych. Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca był puchar ufundowany przez Instruktora ds. Strzeleckich (puchar przechodni, zdobyty trzy razy przechodzi na własność). Zawody do końca wzbudzały duże emocje, gdyż po zakończeniu obu konkurencji dwóch kolegów uzyskało identyczny wynik 20 pkt. Zarządzono dogrywkę na czterech stanowiskach kręgu myśliwskiego. Ostatecznie przewagą jednego trafienia zwyciężył kolega Jan Belzerowski i zajął pierwsze miejsce przed kolegą Jackiem Cis- Bankiewiczem. Zawody odbyły się w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Wszyscy zawodnicy wykazali się sportową
postawą walcząc do końca z ogromną ambicją. Pogoda dopisała. Przybyli członkowie rodzin biorących udział w zawodach. Zawody spełniły postawione zadania: zintegrowały bowiem kolegów przybyłych z różnych stron kraju, miały niewątpliwy wpływ na umiejętności strzeleckie, zachęciły wszystkich do dalszych treningów i szkolenia strzeleckiego…
Szczególnie podniosły charakter miał zorganizowany w 2007 roku Memoriał Strzelecki imienia wieloletniego Łowczego Koła Eugeniusza Loreta, na którym było obecnych wiele znakomitych postaci z naszego łowieckiego środowiska. W Łowcu Polskim ukazała się relacja z Memoriału.

W latach 80-tych i 90-tych myśliwi z „Bobra” spotykali się na strzelnicy Legii w Rembertowie, a w Suchodole szkolenia, treningi i zawody Koła odbywają się od momentu powstania tam strzelnicy. Również od ponad dwudziestu lat członkowie Koła strzelają na strzelnicy w Rytlu koło Chojnic, gdyż w okolicach przepięknego obwodu w Borach Tucholskich zamieszkuje kilkunastu członków „Bobra”. Koło rokrocznie wystawia reprezentację na Zawody Okręgów Warszawskiego i Bydgoskiego, a wielu myśliwych z „Bobra” wykazuje wysokie umiejętności strzeleckie.

Wśród członków Koła jest już kilkunastu uprawnionych instruktorów strzelectwa myśliwskiego. W Zawodach organizowanych przez Koło bierze udział niejednokrotnie około 30 – 40 strzelających, co można porównać z zawodami szczebla okręgowego lub regionalnego. Działalność Koła na niwie strzeleckiej Zarząd Koła ocenia bardzo wysoko, ponieważ wydatnie zwiększa to skuteczność na polowaniu, a umiejętność obchodzenia się z bronią palną z pewnością chroni przed nieszczęśliwymi wypadkami, a także wzmacnia więzi koleżeńskie w środowisku.

Pisali o nas

 

1966 wrzesień kol.Z.Cis-Bankiewicz z Aidą na jesiennym konkursie wyżłówRok 1969

Kronika Koła Łowieckiego, wpisy z 1966 i 1969 roku

 

2010 listopad Mazowiecki Magazyn Łowiecki str. 12010 listopad Mazowiecki Magazyn Łowiecki str. 22010 listopad Mazowiecki Magazyn Łowiecki str. 32010 listopad Mazowiecki Magazyn Łowiecki str. 4

2010 listopad Mazowiecki Magazyn Łowiecki

 

2010 grudzieńMazowiecki Magazyn Łowiecki str. 12010 grudzieńMazowiecki Magazyn Łowiecki str. 22010 grudzieńMazowiecki Magazyn Łowiecki str. 32010 grudzieńMazowiecki Magazyn Łowiecki str. 4

2010 grudzień Mazowiecki Magazyn Łowiecki

 

2012 marzec Łowiec Polski str. 12012 marzec Łowiec Polski str. 22012 marzec Łowiec Polski str. 3 kol. T.Szozda z młodzieżą

2012 marzec  Łowiec Polski

 

2012 styczeń Łowiec Polski str. 12012 styczeń Łowiec Polski str 2.2012 styczeń Łowiec Polski str.32012 styczeń Łowiec Polski str. 42012 styczeń Łowiec Polski str.52012 styczeń Łoweic Polski str. 6

2012 styczeń Łowiec Polski

 

Polowanie

 

 

 

 

 

 

2013 listopad Wieści z Brus

 

Eugeniusz Loret w Czechosłowacji