Koło Łowieckie Bóbr

KŁ Bóbr

Koło łowieckie  „Bóbr” na dzień 31 marzec 2016 roku zrzesza 91 członków będących  przedstawicielami różnych zawodów. Gospodarujemy na pięciu obwodach o łącznej powierzchni około 30 tys. ha