Łowiecki żywiole! Dziewicza przyrodo! Czająca się na nas myśliwska przygodo!
Nasz głosie prastary -Na bory ! Na mszary!